Sljedeći dio Prethodni dio Sadržaj

DNS KAKO

Nicolai Langfeldt, janl@math.uio.no; preveo Josip Rodin, jrodin@jagor.srce.hr; inačica 1.2, 21. prosinca 2000. (u originalu verzija 3.0)


KAKO postati mali DNS administrator.

1. Uvod