Bzip2 mini-KAKO

David Fetter, david@fetter.org

verzija 2.00, 22. kolovoza 1999.


Ovaj dokument govori o korištenju bzip2, novog programa za sažimanje. Autorativni SGML nalazi se na http://fetter.org/Bzip2-HOWTO/.

1. Uvod

bzip2 je zgodan novi algoritam za sažimanje podataka. Općenito, datoteke čini 30-40% manjim od veličine njihovih gzip-anih pandana.

Ovaj dokument vodi vas kroz nekoliko uobičajenih primjena bzip2-a.

Buduće verzije dokumenta govorit će o primjenama libbzip2, bzip2 C librarya kojeg je ljubazno napisao autor bzip2, Julian Seward, Julian_Seward@muraroa.demon.co.uk. Detaljne informacije o libraryu sadrži bzip2 priručnik dostupan na http://www.bzip2.org/bzip2/docs/manual_toc.html.

Buduće verzije dokumenta možda će također sadržavati sažetak rasprava o tome bi li (i kako bi) trebalo koristiti bzip2 u Linux kernelu.

1.1 Popis promjena

Verzija 2.00

Promijenio poglavlje Korištenje bzip2 uz less tako da se .tar.bzip2 datoteke mogu čitati. Hvala Nicoli Fabianu mc8644@mclink.it za ispravak.

Osvježio alat buzzit.

Osvježio informacije o taru.

Verzija 1.92

Osvježio poglavlje Nabavljanje već kompajliranih izvršnih datoteka bzip2 i dodao S.u.S.E.-ove.

Verzija 1.91

Ispravio pravopisnu grešku i razjasnio neke idiome ljuske u poglavlju Korištenje bzip2 uz tar. Za to hvala Alessandru Rubiniju.

Sredio buzzit alat tako da se ne zagrcne na postojećoj bzip2 arhivi.

Dodao bgrep, zgrep-olik alat.

Verzija 1.9

Razjasnio gcc 2.7.* problem. Hvala Ulriku Dickowu što me upozorio.

Dodao elegantni način rada s tarom Leonarda Jean-Marca.

Dodao švedski prijevod Linusa Ăkerlunda.

Sredio wu-ftpd poglavlje prema prijedlogu Arnauda Launaya.

Prijevode premjestio u zasebno poglavlje.

Verzija 1.8

buzzit i tar.diff u SGML-u stavio tamo gdje spadaju. Sredio interpunkcije i formatiranje. Hvala Arnaudu Launayu na pomoći u ispravljanju mog primjerka. :-)

Za sada ispustio xv projekt zbog nedostatnog zanimanja čitatelja.

Dodao neodgovorena pitanja za buduće verzije dokumenta.

Verzija 1.7

Dodao alat buzzit. Sredio zakrpu za GNU tar.

Verzija 1.6

Dodao TenThumbsov program za Netscape.

Promijenio i lesspipe.sh prema njegovom prijedlogu. Sad bi trebao raditi bolje.

Verzija 1.5

Dodao francuski prijevod Arnauda Launaya i njegovu datoteku za wu-ftpd.

Verzija 1.4

Dodao japanski prijevod Tetsua Isajia.

Verzija 1.3

Dodao .emacs Ulrika Dickowa za 19.30 i bolji.

(Ispravio i jka-compr.el prema njegovu prijedlogu. Ups! bzip2 još uvijek (?) nema opciju --append.)

Verzija 1.2

Promijenio zakrpu za emacs tako da automatski prepoznaje .bz2 datoteke.

Verzija 1.1

Dodao zakrpu za emacs.

Verzija 1.0

Prva runda.

2. Nabavljanje bzip2

WWW stranica bzip2 nalazi se na http://www.bzip2.org/. Mirror u SAD je http://www.digistar.com/bzip2/index.html.

2.1 Bzip2 mini-HOWTO na vašem jeziku

Francuski čitatelji mogu pročitati francuski prijevod Arnauda Launaya. WWW verzija je na http://www.freenix.fr/linux/HOWTO/mini/Bzip2.html, a FTP-om ga možete dobiti s ftp://ftp.lip6.fr/pub/linux/french/docs/HOWTO/mini/Bzip2.gz. Arnauda možete kontaktirati elektronskom poštom na zoro@mygale.org.

Japanski čitatelji mogu pročitati japanski prijevod Tetsua Isajia na http://jf.gee.kyoto-u.ac.jp/JF/JF.html. Do Isajia možete doći preko njegove WWW stranice, http://www2s.biglobe.ne.jp/~kaien/.

Švedski čitatelji mogu pročitati švedski prijevod Linusa Ăkerlunda na http://user.tninet.se/~uxm165t/linux_doc.html. Linusova e-mail adresa je uxm165t@tninet.se.

2.2 Nabavljanje već kompajliranih izvršnih datoteka bzip2

Pogledajte WWW stranice bzip2.

2.3 Nabavljanje izvornog koda bzip2

Može se naći na službenim stranicama (pogledajte Nabavljanje bzip2).

3. Kompajliranje bzip2 za vaš stroj

Ako imate gcc 2.7.*, promijenite red

CFLAGS = -O3 -fomit-frame-pointer -funroll-loops
u
CFLAGS = -O2 -fomit-frame-pointer
To jest, -O3 zamijenite s -O2 i izostavite -funroll-loops. Također možete dodati -m* prekidače (-m486, na primjer) koje koristite kod kompajliranja kernela.

Najvažnije je izbjeći -funroll-loops jer će zbog toga mnogi gcc-i verzije 2.7 generirati neispravan kod, a svi gcc-i 2.7 generirati sporiji i veći kod. Za druge kompajlere (lcc, egcs, gcc 2.8.x) CFLAGS nije potrebno mijenjati.

Nakon toga samo make i instalirajte ga prema README-u.

4. Korištenje samog bzip2

RTFM (pročitajte tu dobru man stranicu :).

5. Korištenje bzip2 uz tar

Evo tri načina korištenja bzip2 uz tar, to jest:

5.1 Najlakši za namještanje

Ova metoda ne zahtijeva nikakvo petljanje. Za dearhiviranje bzip2-ane tar arhive foo.tar.bz2 u trenutnom direktoriju napišite:

/staza/do/bzip2 -cd foo.tar.bz2 | tar xf -
ili
tar --use-compress-prog=bzip2 xf foo.tar.bz2
To radi, ali toliko tipkati često može biti mučno.

5.2 Lak za namještanje, relativno lak za korištenje, bez potrebe za root privilegijama

Hvala Leonardu Jean-Marcu, leonard@sct1.is.belgacom.be, što mi je ovo spomenuo. Također hvala Alessandru Rubiniju, rubini@morgana.systemy.it, za razlike između basha i csha.

U svoj .bashrc možete staviti ovakav red:

alias btar='tar --use-compress-program /usr/local/bin/bzip2 '

Odgovarajući red za .tcshrc ili .cshrc izgleda ovako:

alias btar 'tar --use-compress-program /usr/local/bin/bzip2'

5.3 Isto tako lak za korištenje, ali zahtijeva root pristup

Nadogradite svoj tar na najnoviju GNU verziju, trenutno 1.13.10. Ona se može naći na GNU-ovom FTP poslužitelju ftp://alpha.gnu.org/gnu/tar/ i svim mirrorima.

6. Korištenje bzip2 uz less

Za dekompresiju bzip2-anih datoteka u hodu, odnosno mogućnost korištenja lessa bez bunzip2-avanja, možete napraviti lesspipe.sh (pogledajte man less) poput ovog:

#!/bin/sh
# Ovo je preprocesor za less. Koristi se kada je postavljena varijabla
# okružja: LESSOPEN="|lesspipe.sh %s"

 case "$1" in
 *.tar) tar tvvf $1 2>/dev/null ;; # Prikaz sadržaja raznih tar datoteka
 *.tgz) tar tzvvf $1 2>/dev/null ;;
# Ovo će raditi za nepromijenjenu verziju tara:
 *.tar.bz2) bzip2 -cd $1 $1 2>/dev/null | tar tvvf - ;;
# Ovo radi za zakrpanu verziju tara:
# *.tar.bz2) tyvvf $1 2>/dev/null ;;
 *.tar.gz) tar tzvvf $1 2>/dev/null ;;
 *.tar.Z) tar tzvvf $1 2>/dev/null ;;
 *.tar.z) tar tzvvf $1 2>/dev/null ;;
 *.bz2) bzip2 -dc $1 2>/dev/null ;; # Ispravan pregled sažetih datoteka
 *.Z) gzip -dc $1 2>/dev/null ;;
 *.z) gzip -dc $1 2>/dev/null ;;
 *.gz) gzip -dc $1 2>/dev/null ;;
 *.zip) unzip -l $1 2>/dev/null ;;
 *.1|*.2|*.3|*.4|*.5|*.6|*.7|*.8|*.9|*.n|*.man) DATOTEKA=`file -L $1` ; # u groffu
  DATOTEKA=`echo $DATOTEKA | cut -d ' ' -f 2`
  if [ "$DATOTEKA" = "troff" ]; then
   groff -s -p -t -e -Tascii -mandoc $1
  fi ;;
 *) cat $1 2>/dev/null ;;
# *) DATOTEKA=`file -L $1` ; # Provjeravamo je li je binarna -- pregled preko strings
#  DATOTEKA1=`echo $DATOTEKA | cut -d ' ' -f 2`
#  DATOTEKA2=`echo $DATOTEKA | cut -d ' ' -f 3`
#  if [ "$DATOTEKA1" = "Linux/i386" -o "$DATOTEKA2" = "Linux/i386" \
#     -o "$DATOTEKA1" = "ELF" -o "$DATOTEKA2" = "ELF" ]; then
#   strings $1
#  fi ;;
 esac

7. Korištenje bzip2 uz emacs

7.1 Mijenjanje emacsa za sve

Napisao sam sljedeću zakrpu za jka-compr.el. Ona dodaje bzip2 u auto-compression-mode.

Napomena: Ovo sam testirao samo na emacsu 20.2, ali ne vidim razloga zašto sličan pristup ne bi radio na drugim verzijama.

Primijenite ju ovako:

 1. Otiđite u direktorij emacs-20.2/lisp s izvornim kodom (gdje god ste ga otpakirali).
 2. Snimite ovu zakrpu u datoteku jka-compr.el.diff (u toj bi datoteci trebala biti samo ona ;).
 3. Napišite:
  patch < jka-compr.el.diff
  
 4. Pokrenite emacs i napišite
   M-x byte-compile-file jka-compr.el
  
 5. Izađite iz emacsa.
 6. Svoj izvorni jka-compr.elc maknite na sigurnije mjesto za slučaj greške.
 7. Uživajte!

--- jka-compr.el    Sat Jul 26 17:02:39 1997
+++ jka-compr.el.new  Thu Feb 5 17:44:35 1998
@@ -44,7 +44,7 @@
 ;; The variable, jka-compr-compression-info-list can be used to
 ;; customize jka-compr to work with other compression programs.
 ;; The default value of this variable allows jka-compr to work with
-;; Unix compress and gzip.
+;; Unix compress and gzip. David Fetter added bzip2 support :)
 ;;
 ;; If you are concerned about the stderr output of gzip and other
 ;; compression/decompression programs showing up in your buffers, you
@@ -121,7 +121,9 @@
 
 
 ;;; I have this defined so that .Z files are assumed to be in unix
-;;; compress format; and .gz files, in gzip format.
+;;; compress format; and .gz files, in gzip format, and .bz2 files,
+;;; in the snappy new bzip2 format from http://www.muraroa.demon.co.uk.
+;;; Keep up the good work, people!
 (defcustom jka-compr-compression-info-list
  ;;[regexp
  ;; compr-message compr-prog compr-args
@@ -131,6 +133,10 @@
   "compressing"  "compress"   ("-c")
   "uncompressing" "uncompress"  ("-c")
   nil t]
+  ["\\.bz2\\'"
+   "bzip2ing"    "bzip2"     ("")
+   "bunzip2ing"   "bzip2"     ("-d")
+   nil t]
   ["\\.tgz\\'"
   "zipping"    "gzip"     ("-c" "-q")
   "unzipping"   "gzip"     ("-c" "-q" "-d")

7.2 Mijenjanje emacsa za jednu osobu

Za ovo hvala Ulriku Dickowu, ukd@kampsax.dk, sistemskom programeru iz Kampsax Technology.

Ako želite automatski koristiti bzip2 kada niste root, samo dodajte ovo svojoj .emacs datoteci.

;; Automatska (de)kompresija kod učitavanja/snimanja datoteka (gzip(1) i
;;  slično)
;; Pokrećemo ju u ugašenom stanju tako da se može dodati podrška za
;; bzip2(1). Kod skupio Ulrik Dickow za ~/.emacs uz Emacs 19.34. Trebalo bi
;; raditi i s mnogim starijim i novijim Emacsima. Ipak, nema jamstva.
;;
(if (fboundp 'auto-compression-mode) ; Emacs 19.30+
  (auto-compression-mode 0)
 (require 'jka-compr)
 (toggle-auto-compression 0))
;; Sad dodajmo bzip2 podršku i ponovo uključimo automatsku kompresiju
(add-to-list 'jka-compr-compression-info-list
       ["\\.bz2\\(~\\|\\.~[0-9]+~\\)?\\'"
       "zipping"    "bzip2"     ()
       "unzipping"   "bzip2"     ("-d")
       nil t])
(toggle-auto-compression 1 t)

8. Korištenje bzip2 uz wu-ftpd

Hvala Arnaudu Launayu za ovo spašavanje bandwidtha. Sljedeće treba staviti u /etc/ftpconversions za de/kompresiju u hodu pomoću bzip2. Provjerite jesu li staze (kao što je /bin/compress) ispravne.

 :.Z: : :/bin/compress -d -c %s:T_REG|T_ASCII:O_UNCOMPRESS:UNCOMPRESS
 :  : :.Z:/bin/compress -c %s:T_REG:O_COMPRESS:COMPRESS
 :.gz: : :/bin/gzip -cd %s:T_REG|T_ASCII:O_UNCOMPRESS:GUNZIP
 :  : :.gz:/bin/gzip -9 -c %s:T_REG:O_COMPRESS:GZIP
 :.bz2: : :/bin/bzip2 -cd %s:T_REG|T_ASCII:O_UNCOMPRESS:BUNZIP2
 :  : :.bz2:/bin/bzip2 -9 -c %s:T_REG:O_COMPRESS:BZIP2
 :  : :.tar:/bin/tar -c -f - %s:T_REG|T_DIR:O_TAR:TAR
 :  : :.tar.Z:/bin/tar -c -Z -f - %s:T_REG|T_DIR:O_COMPRESS|O_TAR:TAR+COMPRESS
 :  : :.tar.gz:/bin/tar -c -z -f - %s:T_REG|T_DIR:O_COMPRESS|O_TAR:TAR+GZIP
 :  : :.tar.bz2:/bin/tar -c -I -f - %s:T_REG|T_DIR:O_COMPRESS|O_TAR:TAR+BZIP2

9. Korištenje bzip2 s grepom

Ovaj alat, kojeg sam nazvao bgrep, je malčice izmijenjen zgrep koji dolazi s Linuxom. Možete ga koristiti za grep kroz datoteke bez njihovog bunzip2-anja.

#!/bin/sh

# bgrep -- omotač oko programa grep koji po potrebi dekomprimira datoteke
PATH="/usr/bin:$PATH"; export PATH

prog=`echo $0 | sed 's|.*/||'`
case "$prog" in
    *egrep) grep=${EGREP-egrep}   ;;
    *fgrep) grep=${FGREP-fgrep}   ;;
    *)   grep=${GREP-grep}    ;;
esac
pat=""
while test $# -ne 0; do
 case "$1" in
 -e | -f) opt="$opt $1"; shift; pat="$1"
      if test "$grep" = grep; then # grep pati od grešaka s -e na SVR4
       grep=egrep
      fi;;
 -*)   opt="$opt $1";;
  *)   if test -z "$pat"; then
       pat="$1"
      else
       break;
      fi;;
 esac
 shift
done

if test -z "$pat"; then
 echo "grep kroz bzip2 datoteke"
 echo "usage: $prog [grep_opcije] uzorak [datoteke]"
 exit 1
fi

list=0
silent=0
op=`echo "$opt" | sed -e 's/ //g' -e 's/-//g'`
case "$op" in
 *l*) list=1
esac
case "$op" in
 *h*) silent=1
esac

if test $# -eq 0; then
 bzip2 -cd | $grep $opt "$pat"
 exit $?
fi

res=0
for i do
 if test $list -eq 1; then
  bzip2 -cdfq "$i" | $grep $opt "$pat" > /dev/null && echo $i
  r=$?
 elif test $# -eq 1 -o $silent -eq 1; then
  bzip2 -cd "$i" | $grep $opt "$pat"
  r=$?
 else
  bzip2 -cd "$i" | $grep $opt "$pat" | sed "s|^|${i}:|"
  r=$?
 fi
 test "$r" -ne 0 && res="$r"
done
exit $res

10. Korištenje bzip2 uz Netscape pod X-om

tenthumbs@cybernex.net kaže:

Shvatio sam i kako natjerati Netscape za Linux da koristi bzip2 za Content-Encoding baš kao što i koristi gzip. Dodajte ovo u $HOME/.Xdefaults ili $HOME/.Xresources:

Koristim opciju -s samo zato što više volim sporiju dekompresiju nego manje RAM-a. Ako želite, možete ju izostaviti.

Netscape*encodingFilters:   \
    x-compress : : .Z   : uncompress -c \n\
    compress  : : .Z   : uncompress -c \n\
    x-gzip   : : .z,.gz : gzip -cdq   \n\
    gzip    : : .z,.gz : gzip -cdq   \n\
    x-bzip2  : : .bz2  : bzip2 -ds \n

11. Korištenje bzip2 za ponovno sažimanje drugih sažetih datoteka

Ovaj perl program uzima datoteke sažete u drugim formatima (.tar.gz, .tgz, .tar.Z i .Z za ovu iteraciju) i ponovno ih sažima radi bolje kompresije. Izvorni kod ima dosta zgodne dokumentacije o tome što radi i kako to radi. Ova, najnovija verzija ulazne datoteke prima preko naredbenog retka. Ako nema argumenata, pokušat će prepakirati svaku datoteku u radnom direktoriju.

#!/usr/bin/perl -w

#######################################################
#                           #
# Ovaj program uzima compress-ane i gzip-ane datoteke #
# u trenutnom direktoriju i pretvara ih u bzip2    #
# format. S nastavkom .tgz ponaša se razumno,     #
# stvarajući .tar.bz2 datoteku.            #
#                           #
#######################################################
$brojač = 0;
$bajta_snimljeno = 0;
$ukupno_datoteka = '/tmp/bzip2_ukupno_na_stroju';
$bzip2_ukupno_na_stroju = 0;

@zadane = (defined @ARGV)?@ARGV:<*>;

foreach(@zadane) {
  next if /^bzip/;
  next unless /\.(tgz|gz|Z)$/;
  push @datoteke, $_;
}
$ukupno = scalar(@datoteke);

foreach (@datoteke) {
  if (/tgz$/) {
    ($novo=$_) =~ s/tgz$/tar.bz2/;
  } else {
    ($novo=$_) =~ s/\.g?z$/.bz2/i;
  }
  $izv_koliko = (stat $_)[7];
  ++$brojač;
  print "Ponovo sažimam $_ ($brojač/$ukupno)...\n";
  if ((system "gzip -cd $_ |bzip2 >$novo") == 0) {
    $novo_koliko = (stat $novo)[7];
    $faktor = int(100*$novo_koliko/$izv_koliko+.5);
    $bajta_snimljeno += $izv_koliko-$novo_koliko;
    print "$novo zauzima oko $faktor% veličine $_. :",($faktor<100)?')':'(',"\n";
    unlink $_;
  } else {
    print "Arrgg! Nešto se dogodilo s $_: $!\n";
  }
}
print ($bajta_snimljeno>=0)?"Dobili ":"Izgubili "
  , "ste "
  , abs($bajta_snimljeno)
  , " bajta diskovnog prostora :"
  , ($bajta_snimljeno>=0)?")":"("
  , "\n"
  ;

unless (-e '/tmp/bzip2_ukupno_na_stroju') {
  system ('echo "0" >/tmp/bzip2_ukupno_na_stroju');
  system ('chmod', '0666', '/tmp/bzip2_ukupno_na_stroju');
}


chomp($bzip2_ukupno_na_stroju = `cat $ukupno_datoteka`);
open UKUPNO, ">$ukupno_datoteka"
   or die "Ne mogu otvoriti datoteku s ukupnim rezultatem stroja: $!";
$bzip2_ukupno_na_stroju += $bajta_snimljeno;
print UKUPNO $bzip2_ukupno_na_stroju;
close UKUPNO;

print "Ukupni rezultat cijelog stroja je ",`cat $ukupno_datoteka`," bajta.\n";

12. Hrvatski prijevod

Najnovija verzija ovog prijevoda može se naći na http://dokumentacija.linux.hr/Bzip2.html. Održava ga Matej Vela, mvela@public.srce.hr. Svi su prilozi, primjedbe i prijedlozi dobrodošli.