Sljedeći dio Prethodni dio Sadržaj

3. Upoznajte bash

Dobre vijesti: uz Linux puno manje tipkate na promptu, jer bash ljuska tipka za vas kad god je moguće, i nudi zgodne mogućnosti editiranja linije. Za početak, tipka strelice gore vraća prošle naredbe; ali tu je još. Pritisak na <TAB> dopunjava imena datoteka i direktorija, pa je tipkanje

$ ls /uTABloTABbTAB
isto kao tipkanje
$ ls /usr/local/bin

Da je bilo dvosmislenosti, kao u

$ ls /uTABloTABiTAB
bash bi stao jer ne zna mislite li na /usr/local/info ili /usr/local/include. Dodajte još znakova i opet pritisnite <TAB>.

Druge korisne tipke su <ESC-BACKSPACE>, što briše riječ na lijevo, i <ESC-D>, što briše riječ na desno; <ESC-F> miče kursor jednu riječ desno, <ESC-B> lijevo; <CTRL-A> miče na početak reda, <CTRL-E> na kraj. Tipka <ALT> radi isto što i <ESC>.

Dosta za sada. Kada se jednom naviknete na te kombinacije, DOS prompt će vam biti vrlo neudoban...


Sljedeći dio Prethodni dio Sadržaj