Sljedeći dio Prethodni dio Sadržaj

4. Datoteke i programi

4.1 Datoteke: osnovne stvari

Struktura direktorija i datoteka u Linuxu vrlo je slična onoj u DOSWinu. Datoteke imaju imena po posebnim pravilima, nalaze se u direktorijima, neke su izvršne, a većina takvih ima programske prekidače (switch). Isto tako, možete koristiti metaznakove, redirekciju i piping. Samo je nekoliko manjih razlika:

Sad možete preskočiti do dijela Datoteke: prevođenje naredbi, ali, da sam na vašem mjestu, ja bih nastavio.

4.2 Simboličke veze

Pod Unixom postoji vrsta datoteke kakve nema pod DOS-om: simbolička veza. To je nešto poput pokazivača na datoteku ili direktorij, a može se koristiti umjesto datoteke ili direktorija na koji pokazuje; slična je prečicama (shortcuts) iz Windowsa. Primjeri simboličkih veza su /usr/X11, koja pokazuje na /usr/X11R6; /dev/modem koji pokazuje na /dev/ttyS0 ili /dev/ttyS1.

Simboličku vezu ćete napraviti ovako:

$ ln -s <datoteka_ili_direktorij> <ime_veze>

Na primjer:

$ ln -s /usr/doc/g77/DOC g77upute.txt

Sada možete pozivati g77upute.txt umjesto /usr/doc/g77/DOC. Veze ovako izgledaju u ispisu direktorija:

$ ls -F
g77upute.txt@
$ ls -l
(nekoliko stvari...)          g77upute.txt -> /usr/doc/g77/DOC


Sljedeći dio Prethodni dio Sadržaj