Sljedeći dio Prethodni dio Sadržaj

9. Prilagođavanje sustava

9.1 Inicijalizacijske datoteke sustava

Dvije važne datoteke pod DOS-om su AUTOEXEC.BAT i CONFIG.SYS, koje se pri dizanju sustava koriste za inicijalizaciju, postavljanje nekih varijabli okružja kao što je PATH i FILES, i, možda, pokretanje programa ili batch datoteke. Pod Linuxom ima puno inicijalizacijskih datoteka. Neke bolje ne dirajte ako ne znate što radite. Uglavnom, evo najvažnijih:


DatotekeNapomene /etc/inittabzasad ne dirajte! /etc/rc.d/*isto

Ako želite samo postaviti $PATH i druge varijable okružja, ili želite promijeniti poruke pri loginu, automatski pokrenuti program nakon njega, pogledajte ove datoteke:

Ako ova zadnja datoteka postoji (skrivena je), naredbe u njoj će se izvršiti nakon logina.

Primjer -- pogledajte ovaj .bash_profile:

# ja sam komentar
echo Okružje:
printenv | less # pandan naredbi SET pod DOS-om
alias d='ls -l' # lako je shvatiti što je alias
alias up='cd ..'
echo "Podsjećam te da je PATH "$PATH
echo "Danas je `date`"  # koristimo izlaz naredbe `date`
echo "Lijepo se provedi, "$LOGNAME
# a ovo je "funkcija ljuske"
ctgz() # Ispisuje sadržaj .tar.gz arhive.
{
  for datoteka in $*
  do
    gzip -dc ${datoteka} | tar tf -
  done
}
# kraj .profile-a

Pogodili ste -- $PATH i $LOGNAME su varijable okružja. Ima ih još puno; RMP za aplikacije kao što je less ili bash.

Stavljanjem ovog reda u svoj /etc/profile dobit ćete grub ekvivalent PROMPT $P$G:

export PS1="\w\\$ "

9.2 Inicijalizacijske datoteke programa

Pod Linuxom je skoro sve prilagodljivo vašim potrebama. Većina programa ima jednu ili više inicijalizacijskih datoteka s kojima se možete igrati, obično .imeprogramarc u vašem home direktoriju. Prve koje ćete željeti mijenjati su:

Za sve ove i druge koje ćete prije ili poslije sresti, RMP. Možda vas zanima Konfiguriranje KAKO na http://dokumentacija.linux.hr/Konfiguriranje-KAKO.html?


Sljedeći dio Prethodni dio Sadržaj