Sljedeći dio Prethodni dio Sadržaj

5. Administrativno

5.1 Uvjeti korištenja

Ovaj dokument je (C) 1997. Eric S. Raymond. Možete ga slobodno koristiti, širiti i reproducirati ako:

Ova ograničenja su tu kako bi zaštitile potencijalnog čitatelja od starih ili verzija s greškama. Ako mislite da imate dobre šanse za iznimku, pitajte me.

5.2 Zahvale

Prvu verziju ovog dokumenta napisao je Bill Riemers. Matt Welsh održavao je drugu. Zatim je dokument održavao Erik Troan, do verzije 3.0.

U siječnju 1995. Eric Raymond, nesvjestan postojanja ovog dokumenta, počeo je razvijati sličan dokument u obliku svog sada napuštenog "PC-clone UNIX Software Buyer's Guide" (vodič u kupovanju UNIX softvera za PC-klonove), koji je uglavnom govorio o System V Unixima i BSD/OS-u.

U ožujku 1995. Eric je predložio Eriku suradnju na jedinstvenoj verziji. U ranom travnju 1995., Erik je otišao raditi za Red Hat Software, a (nastojeći izbjeći sukob interesa) dokument predao Ericu. Eric je dodao dosta novih informacija i nekoliko novih polja opisima distribucija.

Dakle, ovaj je dokument neka vrst serijske suradnje. Uredništvo, "mi", općenito predstavlja primjedbe svih održavatelja; "Ja" je Eric (sadašnji).

S radošću zahvaljujemo na prilozima svih korisnika Linuxa i hakera na Internetu koji su dali informacije i komentare.


Sljedeći dio Prethodni dio Sadržaj