StarOffice 3.1 mini-KAKO

Matthew Borowski, mkb@poboxes.com, http://mkb.home.ml.org/

verzija 1.0, 2. lipnja 1998.


Informacije o instaliranju StarDivisionovog StarOffice 3.1 uredskog paketa.

1. Uvod

Ovaj se dokument bavi instaliranjem StarOfficea 3.1. Trenutna verzija StarOfficea je 4.0. Verziju 4.0 je puno lakše instalirati i ima manje grešaka od verzije 3.1. Ustvari, po mom mišljenju, kod verzije 4.0 nema potrebe za KAKO-om pošto je StarDivision napisao prilično potpun instalacijski vodič. StarOffice mini-KAKO bio je koristan dok je trajao, no sada je arhiviran samo za malobrojne koji žele instalirati StarOffice 3.1. Za informacije o StarOfficeu 4.0 pogledajte moje stranice, http://mkb.home.ml.org/linux/sohowto.html.

Uredski paket StarOffice zbirka je uredskih alata za Linux napisanih u C-u uz Motif.

StarOffice sadrži:

StarOffice za Linux besplatan je za nekomercijalnu uporabu. Komercijalno korištenje zahtijeva licencu. Cijena komercijalne licence odvojeno od Calderinog OpenLinux sustava za sada nije poznata.

1.1 Informacije o Motifu

StarOffice je napisan pomoću komercijalnog Motif 2.0 GUI toolkita. Dinamički vezana verzija neće raditi na Motifu 1.2/LessTifu.

Statička verzija (u sebi sadrži Motif 2.0) radit će bez obzira da li imate ili nemate Motif. Međutim, brzina je manja.

Ja radim sa StarOfficeom na Pentiumu 100 sa 48 MB RAM-a, na Red Hatu 4.1 i Motifu 2.0. Dinamički vezan StarOffice diže se za oko minutu. Ali, primjetno je da nakon učitavanja dinamički vezan StarOffice zauzima puno manje resursa od statičke verzije.

1.2 Povijest ovog dokumenta

2. Nabavljanje StarOfficea

Trenutna verzija StarOfficea za Linux je 3.1 (stabilna). Možete ju dobiti FTP-om s ftp://ftp.gwdg.de/pub/linux/staroffice/.

U datoteci README.StarOffice nalaze se informacije o skidanju StarOfficea 3.1. Trebaju vam ove tri datoteke:

StarOffice31-english.tar.gz

(engleski) predlošci/primjeri ili

StarOffice31-german.tar.gz

(njemački) predlošci/primjeri

StarOffice31-dynbin.tar.gz

(dinamički vezane) ili

StarOffice31-statbin.tar.gz

(statički vezane) izvršne datoteke

StarOffice31-common.tar.gz

zajednički dio

Verziju StarOfficea nudi i Caldera. Za detalje pogledajte njihove stranice na http://www.caldera.com/. Caldera proizvodi i StarOffice CD-ROM po cijeni od 7.99 $.

3. Instalacija StarOfficea

Instalacija StarOfficea sastoji se od:

3.1 libc problemi i rješenja

StarOffice je vezan na libc 5.4.4.

StarOffice će raditi na libc 5.3.x. Nažalost, program setup zahtijeva 5.4.4 ili višu. Ako imate libc 5.3.x, možete probati zaobići ovo nabavljanjem libc 5.4.4+ i njenim dodavanjem u varijablu okružja LD_LIBRARY_PATH prije nego pokrenete setup. Ovo nisam isprobao, pa to radite na svoju odgovornost.

Ako pokušate pokrenuti setup na libc-u starijem od 5.4.4, ispisat će ovu poruku o grešci:

line 1: Syntax error at token 'I' expected declarator;
i.e. File ...

Za nadogradnju libc-a, FTP-om na sunsite.unc.edu u direktorij /pub/Linux/GCC/ skinite datoteku libc-5.4.33.bin.tar.gz (ili noviju verziju). Otpakirajte ju u privremeni direktorij. Stvorit će se novi direktorij lib. Postanite root i datoteku libc.so.5.4.33 kopirajte u svoj /lib direktorij. Sada simbolički vežite libc.so.5 na libc.5.4.33 naredbom:

# ln -sf /lib/libc.so.5.4.33 /lib/libc.so.5

Potom pokrenite ldconfig.

Dr. Romano Giannetti, romano@iet.unipi.it, kaže:

... Samo bi želio dodati da sam mogao instalirati (kako ste predložili) StarWriter na Red Hat 4.2 sustav s libc 5.3 bez nadograđivanja.

Točni koraci su:

 1. Nabavite libc.so.5.4.x. Ako imate Red Hat RPM paket (kao što su oni u direktoriju contrib), možete ju otpakirati ulaženjem u prazan direktorij i pokretanjem:
  $ rpm2cpio libc.so.5.4.x-y.rpm | cpio --extract --make-directories
  
  libc će se pojaviti u poddirektoriju lib.
 2. Maknite libc.so.5.4.x u svoj home direktorij. Zatim (ako je vaša ljuska iz sh obitelji):
  $ ln -s libc.so.5.4.x libc.so.5
  $ export LD_LIBRARY_PATH=$HOME:/lib:/usr/lib
  
 3. Sada možete pokrenuti setup.

3.2 Instaliranje tar datoteka

Nakon skidanja StarOfficea postanite root i smjestite arhive u /usr/local. Uđite u /usr/local i otpakirajte ih. Evo primjera naredbe za dekompresiju gzip-ane tar datoteke:

$ tar -xzvf ime_datoteke.tar.gz

Na starijim sustavima možda ćete morati prvo koristiti naredbu gzip -d za dekompresiju, a zatim naredbu tar -xvf.

Datoteke će se smjestiti u novonastalom direktoriju /usr/local/StarOffice-3.1.

3.3 Postavljanje i konfiguracija

Nakon što ste kao root otpakirali StarOfficeove datoteke logirajte se kao običan korisnik. Uđite u direktorij /usr/local/StarOffice-3.1 i pokrenite program setup. Ovaj program će instalirati datoteke koje nisu zajedničke i simboličke veze za svakog pojedinog korisnika. Preporučena je standardna instalacija. Ako ne prihvatite predodređeno mjesto instalacije problema bi moglo biti.

StarOffice koristi varijable okružja. Datoteke .sd.sh (prilagođena Bourneovoj ljusci) i .sd.csh (prilagođena C ljusci) postavljaju varijable okružja za StarOffice. One se nalaze u vašem home direktoriju.

Ako koristite bash, editirajte svoj .bashrc i dodajte red:

source ~/.sd.sh

Nakon toga ponovo pokrenite bash da bi varijable okružja počele vrijediti.

Ako koristite drugu ljusku, pogledajte njenu man stranicu za informacije o izvođenju datoteke.

3.4 COL (Caldera OpenLinux) setup greška

Phil Reardon, pcr@busprod.com, kaže:

Našao sam grešku u setup skripti za StarOffice koja dolazi s mojim standardnim Caldera COL izdanjem. U stazu stavlja // umjesto /. Kako bi je ispravili, izbrišite prvi / iz ovog reda:
exec ${pfad:='.'}/linux-x86/bin/$name;;
Prije linux-x86 ne bi smjelo biti /.

3.5 Rješavanje problema s varijablom LANG

Skripte .sd.sh i .sd.csh postavljaju varijablu LANG. To uzrokuje probleme s perlom i manom. man će dati ovu poruku o grešci:

Failed to open the message catalog man on the path NLSPATH=

Perl će izbaciti poruku

warning: setlocale(LC_CTYPE, "")...

Datoteka .sd.sh sadrži red koji postavlja LANG=us i još jedan koji izvozi hrpu varijabli, uključujući LANG. Obrišite red LANG=us i LANG iz popisa varijabli, pa će ovo biti sređeno.

U datoteci .sd.csh (koja je prilagođena C ljusci) trebate obrisati red koji kaže setenv LANG us.

Hvala Adamu L. Kleinu, alklein@adelphia.net, za informacije o ovom rješenju.

4. Pokretanje StarOfficea

Izvršne datoteke StarOfficea nalaze se u direktoriju /usr/local/StarOffice-3.1/linux-x86/bin.

Tu su aplikacije sdraw3, swriter3, scalc3, smath3, schart3 i simage3.

Program svdaemon mora se izvršiti kako bi se koristila uključena pomoć. Program svportmap mora se izvršiti kako bi aplikacije StarWriter, StarCalc i StarDraw mogle međusobno komunicirati.

5. StarOffice trikovi

Pridonio Patrick D'Cruze, pdcruze@netpal.com.au.

 1. Umjesto izvršavanja datoteke .sd.sh (ili .sd.csh) u mojoj .bash_profile skripti, kopirao sam .sd.sh skriptu, preimenovao je u swriter i smjestio u /usr/local/bin. Zatim sam je promijenio dodajući
  #!/bin/bash
  
  na početku skripte i
  exec swriter3 $*
  
  na kraju. Sada samo pokrenem swriter i on automatski postavi odgovarajuće varijable okružja, te zatim pokrene StarWriter. Spašava od onečišćavanja aplikacija/okružja onim varijablama.
 2. Primjetio sam da mnogo ljudi podosta čeka da se StarOffice digne (više od 60 sekundi). Na Usenetu se svi slažu da je to zbog relociranja simbola koje obavlja dinamički linker. To jest, za svaki novi simbol dinamički linker mora naći odgovarajući library. StarOffice je dinamički vezan na poprilično librarya, pa dinamički linker treba poprilično vremena za traženje kroz njih. Tomu ima lijeka. Ja StarOffice pokrećem u chroot-anom zatvoru. U njemu ostavim samo izvršne datoteke i librarye koje koristi StarOffice (sve iz /usr/X11R6/lib, libc/libm i libg++/libstdc++). StarWriteru se učitava otprilike 15 sekundi na mom P133/32 MB, i to zahvaljujući činjenici da su prisutni samo libraryi koji su StarOfficeu potrebni, pa dinamički linker ima proporcionalno manje posla (odnosno, ne traži kroz sve beskorisne librarye u /usr/lib da bi povezao simbole).

6. Više informacija

Više informacija o StarOfficeu za Linux dostupno je izravno od StarDivisiona. StarDivision održava WWW stranice na http://www.stardivision.com/.

StarDivision drži i news poslužitelj s grupama o StarOfficeu za Linux. Te grupe su najbolje mjesto za svježe informacije o StarOfficeu i traženje pomoći. Koristeći odgovarajući čitač povežite se na news://starnews.stardivision.com.

7. Prilozi

Zahvaljujem Werneru Klausu, wklaus@metronet.de, na prevođenju ovog dokumenta u SGML.

Ako imate dodatnih informacija za ovaj mini-KAKO, molim vas da me kontaktirate e-mailom. Moja adresa nalazi se na vrhu dokumenta. Možda ćete pogledati i moju WWW stranicu na http://mkb.home.ml.org/linux/ ili http://www.gslink.com/~mkb/linux/.

8. Odricanje i autorska prava

Ovaj dokument je (C) 1997. Matthew Borowski.

Distribucija ovog dokumenta u elektronskom obliku dopuštena je pod uvjetom da on ostane nepromijenjen. Ako ga želite uključiti u CD-ROM ili knjigu, molim vas da tražite dozvolu od mene (preferiram da zahtjeve šaljete e-mailom).

Autor se snosi nikakvu odgovornost za bilo što što se dogodilo pod izravnim ili neizravnim utjecajem korištenja ovog dokumenta. Autor nije zaposlen u StarDivision, GmbH ili Caldera, Inc.

Komentari i pitanja mogu se slati autoru na mkb@poboxes.com.

9. Hrvatski prijevod

Najnovija verzija ovog prijevoda može se naći na http://dokumentacija.linux.hr/StarOffice.html. Održava ga Matej Vela, mvela@public.srce.hr. Svi su prilozi, primjedbe i prijedlozi dobrodošli.