X aplikacije na daljinu mini-KAKO

Vincent Zweije, zweije@xs4all.nl

19. studenog 1999.


Ovaj mini-KAKO opisuje kako pokretati udaljene X aplikacije. To jest, kako prikazati X program na drugom računalu, a ne onom na kojem radi. Ili obratno: kako natjerati X program da radi na drugom računalu, a ne onom pred kojim sjedite. Ovaj mini-KAKO usredotočen je na sigurnost. Također sadrži informacije o lokalnom pokretanju X aplikacija, ali kao drugi korisnik.

1. Uvod

Ovo je (ili bi trebao biti) vodič u pokretanju X aplikacija preko mreže. Usredotočen je na sigurnost. Napisao sam ga iz nekoliko razloga.

 1. Na USENET-u se stalno pojavljuju pitanja o pokretanju udaljenih X aplikacija.
 2. Vidim mnogo, mnogo preporuka za korištenje xhost +računalo ili čak xhost + kako bi se omogućile X veze. Njihova sigurnost je smiješna, a ima boljih načina.
 3. Ne znam za jednostavan dokument koji opisuje te načine. Ako vi znate, obavijestite me na zweije@xs4all.nl.

Ovaj dokument napisan je za Unix-olike sustave. I ako je vaš lokalni ili udaljeni operacijski sustav nešto drugo, ovdje ćete shvatiti kako stvari rade. Međutim, primjere ćete morati prevesti tako da odgovaraju vašem operacijskom sustavu.

Najnovija verzija ovog dokumenta uvijek se može dobiti WWW-om na http://www.xs4all.nl/~zweije/xauth.html. Također je dostupna kao Linux Remote X Apps mini-HOWTO na http://sunsite.unc.edu/LDP/HOWTO/mini/Remote-X-Apps. Linux (mini-)HOWTO-i dostupni su HTTP-om ili FTP-om sa sunsite.unc.edu.

Ovo je verzija 0.6.1. Nema jamstava, samo dobre namjere. Rado primam prijedloge, ideje, dodatke, korisne pokazivače, (pravopisne) ispravke, itd.... Želim da ovaj dokument ostane jednostavan i čitljiv, u najboljem KAKO stilu. Flejmovi u /dev/null.

Sadržaj zadnji put osvježio Vincent Zweije http://www.xs4all.nl/~zweije/index.html 19. studenog 1999.

2. Povezani dokumenti

Kevin Kenny je napisao srodan dokument, What to do when Tk says that your display is insecure (što učiniti kad Tk kaže da je vaš prikaz nesiguran). Nalazi se na http://ce-toolkit.crd.ge.com/tkxauth/. Predlaže slično rješenje X autorizaciji (xauth). No Kevin se više usmjerio na olakšavanje uporabe xautha preko xdma.

Također sam obavješten da je dobar izvor informacija The X System Window System Vol. 8 X Window System Administrator's Guide kojeg je izdao O'Reilly and Associates. Nažalost, nisam uspio provjeriti.

I još jedan dokument vrlo sličan onom kojeg čitate, naslova Securing X Windows, može se naći na http://ciac.llnl.gov/ciac/documents/ciac2316.html.

Također pogledajte usenet grupe kao što je comp.windows.x, comp.os.linux.x i comp.os.linux.networking.

3. Prizor

Koristite dva računala. Na prvom gledate i tipkate u X Window System. Na drugom obavljate neke važne grafičke poslove. Hoćete da drugo rezultate pokaže na prvom. X Window System to čini mogućim.

Naravno, prvo vam treba veza između njih. I to što brža; X protokol užasno je zahtjevan. Ali, uz malo strpljenja i odgovarajuće sažimanje prokola, aplikacije možete pokretati i preko modema. Ako vas zanima kompresija X protokola, pogledajte dxpc, http://ccwf.cc.utexas.edu/~zvonler/dxpc/ ili LBX, http://www.ultranet.com/~pauld/faqs/LBX-HOWTO.html (također poznat kao LBX mini-HOWTO http://sunsite.unc.edu/LDP/HOWTO/mini/LBX).

Za sve to trebate napraviti dvije stvari:

 1. Reći lokalnom prikazu (serveru) da prihvaća veze s udaljenog računala.
 2. Reći udaljenoj aplikaciji (klijentu) da se pokaže na vašem prikazu.

4. Malo teorije

Čarobna je riječ DISPLAY (prikaz). Na X Window Systemu zaslon se (pojednostavljeno) sastoji od tipkovnice, miša i zaslona. O prikazu se brine program poznat kao X server. Server sposobnost prikaza daje drugim programima koji su na njega spojeni.

Prikaz ima svoje ime, kao što je:

Ono se sastoji od imena računala (kao što je svemir.svjet.la ili localhost), dvotočke (:) i nastavka (kao što je 0 ili 4). Ime računala označava računalo na kojem X server radi. Ako nije navedeno, misli se na lokalni stroj. Nastavak je obično 0 --- on se mijenja ako je na jednom računalu više prikaza.

Ako ikad naletite na ime prikaza koje završava na .b, to je broj zaslona. Prikaz zapravo može imati i više zaslona. No obično postoji samo jedan, s brojem 0.

Ima i drugih oblika DISPLAY-a, ali ovo je dovoljno za naše potrebe.

Za tehnički radoznale:

5. Objašnjavanje klijentu

Program klijent (vaša grafička aplikacija, na primjer) saznaje na koji će se prikaz spojiti preko DISPLAY varijable okružja. Nju možete nadjačati davanjem argumenta -display računalo:0 pri pokretanju programa. Malo primjera razjasnit će stvari.

Jedno računalo poznato je kao svemir, a mi smo u domeni svjet.la. Ako radimo na normalnom X serveru, prikaz se zove svemir.svjet.la:0. Želimo pokrenuti xfig, program za crtanje, na udaljenom računalu, koje se zove crna.ru.pa, i prikazati ga ovdje, na svemir-u.

Ako na udaljenom računalu radite u cshu:

 
crna% setenv DISPLAY svemir.svjet.la:0
crna% xfig &
Ili:
 
crna% xfig -display svemir.svjet.la:0 &

Ako na udaljenom računalu radite u shu:

 
crna$ DISPLAY=svemir.svjet.la:0
crna$ export DISPLAY
crna$ xfig &
Ili:
 
dark$ DISPLAY=svemir.svjet.la:0 xfig &
Ili, naravno:
 
dark$ xfig -display svemir.svjet.la:0 &

Izgleda da neke verzije telneta varijablu DISPLAY automatski prenose na udaljeno računalo. Ako imate jedan od njih, imate sreće i ne morate ništa raditi. Ako nemate, većina verzija telneta prenose TERM varijablu okružja; uz malo petljanja moguće je priljepiti DISPLAY na varijablu TERM.

Zamisao priljepljivanja je da pomoću neke skripte postignete slijedeće: prije telneta verijabli TERM dodajte vrijednost varijable DISPLAY. Zatim pokrenite telnet. Na drugom kraju veze, u odgovarajućoj .*shrc datoteci pročitajte vrijednost DISPLAY iz TERM.

6. Objašnjavanje serveru

Server ne prihvaća veze od bilo kamo. Ne želite da svi prikazuju prozore na vašem zaslonu. Ili čitaju ono što tipkate --- nemojte zaboraviti da je tipkovnica dio prikaza!

Čini se da premalo ljudi shvaća da je dopuštanje pristupa prikazu sigurnosni rizik. Netko tko može pristupiti vašem prikazu može čitati i mijenjati vaše ekrane, čitati vaše tipke i pratiti kretanje miša.

Većina servera poznaje dva načina autorizacije veza: mehanizam popisa računala (xhost) i mehanizam čarobnih riječi (xauth). Tu je i ssh, sigurna ljuska, koji može prenositi X veze.

6.1 xhost

xhost dopušta pristup na osnovu imena računala. Server ima popis računala koja se na njega smiju spojiti. Provjeru računala može i potpuno isključiti. Pažnja: to znači da provjera nema, pa se može spojiti bilo koje računalo!

Serverov popis računala kontrolirate programom xhost. U prethodnom primjeru učinite ovo:

 
svemir$ xhost +crna.ru.pa

Ovo dopušta sve veze s računala crna.ru.pa. Čim se vaš X klijent spoji i prikaže prozor, radi sigurnosti onemogućite daljnja povezivanja pomoću:

 
svemir$ xhost -crna.ru.pa

Provjeru računala možete ugasiti s:

 
svemir$ xhost +

Tako se isključuje provjera pristupa što omogućuje svima da se spoje. Ovo nikad nemojte napraviti na mreži na kojoj ne vjerujete svim korisnicima (kao što je Internet). Ponovo uključite provjeru računala pomoću:

 
svemir$ xhost -

xhost - sam po sebi neće izbrisati sva računala iz popisa pristupa (to bi bilo prilično beskorisno --- ne biste se mogli spojiti od bilo gdje, čak ni sa svog lokalnog računala).

xhost je vrlo nesiguran mehanizam. Ne razlikuje pojedine korisnike na udaljenom računalu. Također, imena računala (zapravo adrese) mogu se krivotvoriti. To je loše ako ste na neprovjerenoj mreži (na primjer već i PPP pristupom na Internet).

6.2 xauth

xauth omogućava pristup svakome tko zna pravu tajnu. Takva tajna zove se autorizacijski zapis, odnosno čarobni kolačić. Taj način autorizacije formalno se zove MIT-MAGIC-COOKIE-1.

Kolačići za razne prikaze spremljeni su zajedno u  /.Xauthority/. Kolačićima se bavi program xauth, odakle dolazi i nadimak ove sheme. Vašem  /.Xauthority ne smiju moći pristupiti drugi korisnici.

Na početku rada server će pročitati kolačić iz datoteke navedene uz argument -auth. Nakon toga, server dopušta veze samo onim klijentima koji znaju isti kolačić. Kada se kolačić u  /.Xauthority promijeni, server neće prihvatiti promjenu.

Noviji serveri kolačiće mogu generirati u hodu za klijente koji to zatraže. No kolačići su još uvijek pohranjeni u serveru; ne završavaju u  /.Xauthority, osim ako ih klijent tamo stavi. Prema Davidu Wigginsu:

U X11R6.3 dodana je još jedna mogućnost koja bi vas mogla zanimati. Preko novog proširenja SECURITY sam X server može generirati i vraćati kolačiće u hodu. Također, kolačići se mogu odrediti ``nepovjerljivima'' tako da su aplikacije koje se spajaju s takvim kolačićima ograničene u svom djelovanju. Na primjer, neće moći krasti ulaz s tipkovnice/miša ili sadržaj prozora od drugih, povjerljivih klijenata. xauthu je dodana nova podnaredba generate kako bi ta mogućnost bila barem iskoristiva, ako ne jednostavna.

xauth ima jasnu sigurnosnu prednost nad xhostom. Možete ograničiti pristup na određene korisnike na određenim računalima. Nije ranjiv na krivotvorene adrese kao xhost. A ako želite, možete ga koristiti zajedno s xhostom za dopuštanje veza.

6.2.1 Pripremanje kolačića

Ako želite koristiti xauth, X server morate pokrenuti s argumentom -auth datoteka. Ako X server pokrećete skriptom startx, tamo je pravo mjesto za to. Ovako pripremite svoj autorizacijski zapis u svojoj startx skripti.

Izvadak iz /usr/X11R6/bin/startx:

mcookie|sed -e 's/^/add :0 . /'|xauth -q
xinit -- -auth "$HOME/.Xauthority"

mcookie je programčić iz paketa util-linux koji se distribuira s ftp://ftp.math.uio.no/pub/linux/. Možete koristiti i md5sum za pretvaranje nekih slučajnih podataka (na primjer, iz /dev/urandom ili ps -axl) u format kolačića:

dd if=/dev/urandom count=1|md5sum|sed -e 's/^/add :0 . /'|xauth -q
xinit -- -auth "$HOME/.Xauthority"

Ako ne možete promijeniti startx skriptu (jer niste root), neka to učini vaš administrator, ili neka postavi xdm. Ako neće ili ne želi, možete napraviti  /.xserverrc skriptu. Ako ona postoji, umjesto pravog X servera pokreće ju xinit. Tako iz te skripte možete pokretati pravi X server s potrebnim argumentima. Da bi to radilo, stavite gornji primjer u svoj  /.xserverrc za stvaranje kolačića, a zatim izvršite pravi X server:

#!/bin/sh
mcookie|sed -e 's/^/add :0 . /'|xauth -q
exec /usr/X11R6/bin/X "$@" -auth "$HOME/.Xauthority"

Ako za rad sa X-om koristite xdm, xauth možete lako koristiti. Definirajte DisplayManager.authDir u /etc/X11/xdm/xdm-config. xdm će argument -auth prenijeti X serveru kada ga bude pokretao. Kada se logirate preko xdma, on za vas kolačić stavlja u vaš  /.Xauthority. Za više informacija pogledajte man stranicu xdm(1). Na primjer, moj /etc/X11/xdm/xdm-config sadrži ovaj red:

DisplayManager.authDir: /var/lib/xdm

6.2.2 Prenošenje kolačića

Sad, kad ste počeli rad u X-u na poslužitelju svemir.svjet.la i svoj kolačić imate u  /.Xauthority, trebate prenijeti kolačić klijentu crna.ru.pa.

To je najjednostavnije ako se vaš home direktorij dijeli između crna i svemir.  /.Xauthority datoteke su jednake, pa se kolačić prenosi automatski. Međutim, tu je zamka: kada u  /.Xauthority stavite kolačić za :0, crna će misliti da je to kolačić za njega, a ne za svemir. Kod stvaranja kolačića morate koristiti eksplicitno ime računala; ne možete ga izostaviti. Isti kolačić za :0 i svemir:0 možete instalirati pomoću:

#!/bin/sh
cookie=`mcookie`
xauth add :0 . $cookie
xauth add "$HOST:0" . $cookie
exec /usr/X11R6/bin/X "$@" -auth "$HOME/.Xauthority"

Ako se home direktoriji ne dijele, kolačić možete prenijeti pomoću rsha, udaljene ljuske:

svemir$ xauth nlist "${HOST}:0" | rsh crna.ru.pa xauth nmerge -

Što će reći:

 1. Izvuci kolačić iz lokalnog  /.Xauthority (xauth nlist :0).
 2. Prenesi ga na crna.ru.pa (| rsh crna.ru.pa).
 3. Stavi ga u tamošnji ~/.Xauthority (xauth nmerge -).

Primijetite kako se koristi ${HOST}. Morate prenijeti kolačić izričito povezan s lokalnim računalom. Udaljena X aplikacija bi mislila da se ime prikaza :0 odnosi na udaljeno računalo, a to nije ono što želite!

Moguće je da rsh neće raditi. Osim toga, rsh ima i sigurnosnih mana (opet lažna imena računala, ako se dobro sjećam). Ako ne možete ili ne želite koristiti rsh, kolačić možete prenijeti i ručno, na primjer ovako:

svemir$ echo $DISPLAY
:0
svemir$ xauth list $DISPLAY
svemir/unix:0 MIT-MAGIC-COOKIE-1 076aaecfd370fd2af6bb9f5550b26926
svemir$ rlogin crna.ru.pa
Password: 
crna% setenv DISPLAY svemir.svjet.la:0
crna% xauth add $DISPLAY . 076aaecfd370fd2af6bb9f5550b26926
crna% xfig &
[15332]
crna% logout
svemir$

Za više informacija također pogledajte man stranice za rsh(1) i xauth(1x).

Prijedlog: možda bi bilo moguće priljepiti kolačić TERM ili DISPLAY varijabli prilikom telneta na udaljeno računalo. To bi išlo na isti način kao i priljepljivanje DISPLAY varijable na TERM varijablu. Pogledajte poglavlje Objašnjavanje klijentu. Tu ćete se morati sami snaći, ali me zanima može li netko ovo potvrditi ili poreći.

6.2.3 Korištenje kolačića

X aplikacija na crna.ru.pa, u primjeru xfig, automatski će u  /.Xauthority potražiti kolačić i njime se autentificirati.

Postoji mala komplikacija kod korištenja localhost:P. X klijent aplikacije mogu kod traženja kolačića prevesti localhost:P u računalo/unix:P. Konkretno, to znači da kolačić za localhost:P u vašem  /.Xauthority nema nikakvog učinka.

6.3 ssh

Zapisi o autoritetu prenose se bez enkripcije. Ako ste zabrinuti da bi netko mogao prisluškivati vaše veze, koristite ssh, sigurnu ljusku. Proslijeđivat će X preko enkriptiranih veza. Osim toga, odlična je i za druge stvari. Dobra je strukturalna nadogradnja vašeg sustava. Samo posjetite http://www.cs.hut.fi/ssh/, ssh-ovu WWW stranicu.

Tko još zna nešto o autorizacijskim metodama ili enkriptiranju X veza? Možda Kerberos?

7. X aplikacije pod drugom korisničkom oznakom

Recimo da želite pokrenuti grafički konfiguracijski alat koji zahtijeva root privilegije. Međutim, vaša X sesija radi pod vašim običnim računom. Možda će vam se isprva činiti čudno, ali X server neće alatu dozvoliti da pristupa vašem prikazu. Kako je to moguće kada root obično može učiniti sve? I kako možete zaobići ovaj problem?

Poopćimo situaciju: želite pokrenuti X aplikaciju pod korisničkom oznakom korisnikklijenta, a X sesiju je pokrenuo korisnikservera. Ako ste pročitali poglavlje o kolačićima, jasno vam je zašto korisnikklijenta ne može pristupiti vašem prikazu:  korisnikklijenta/.Xauthority ne sadrži pravi čarobni kolačić za pristupanje prikazu. Pravi kolačić se nalazi u  korisnikservera/.Xauthority.

7.1 Različiti korisnici na istom računalu

Naravno, sve što radi za X na daljinu također radi i za različite korisnike (pogotovo slogin localhost -l korisnikklijenta). Jedina je razlika u tome što su računalo klijenta i računalo servera jedno te isto. I budući da se radi o istom računalu, postoje neke prečice u prenošenju čarobnog kolačića.

Pretpostavit ćemo da za prebacivanje između korisnika koristite su. U biti, ono što morate učiniti je napisati skriptu koja će zvati su, okružujući naredbu koju su izvršava s kodom koji obavlja stvari potrebne za X na daljinu. Te potrebne stvari su postavljanje varijable DISPLAY i prenošenje čarobnog kolačića.

Postavljanje varijable DISPLAY je relativno jednostavno; dovoljno je navesti DISPLAY="$DISPLAY" prije pokretanja naredbe. Dakle, mogli biste jednostavno učiniti ovo:

su - korisnikklijenta -c "env DISPLAY=$DISPLAY programklijent &"

To još uvijek ne radi jer nismo prenijeli i kolačić. Kolačić možemo saznati pomoću xauth list "$DISPLAY". Ta naredba kolačić ispisuje u formatu koji xauth prihvaća kao argument; točno ono što nam treba! Tako ćemo dobiveni kolačić zadati naredbi xauth unutar su naredbe, tamo postaviti DISPLAY i pokrenuti naredbu koja nam je potrebna.

su - korisnikklijenta -c "xauth add `xauth list $DISPLAY`; \
             exec env DISPLAY=$DISPLAY programklijent"

Oko ovoga možete napisati skriptu koja će korisnikklijenta i programklijent prihvaćati kao parametre. Kad smo već kod toga, skriptu ćemo malo poboljšati, čineći je manje čitljivom, ali robusnijom. Ona izgleda ovako:

#!/bin/sh
if [ $# -lt 2 ]
then echo "Korištenje: `basename $0` korisnikklijenta naredba" >&2
   exit 2
fi
KORISNIKKLIJENTA="$1"; shift
exec su - "$KORISNIKKLIJENTA" \
    -c "xauth add `xauth list \"$DISPLAY\"`; \
      exec env DISPLAY='$DISPLAY' "'"$SHELL"'" -c '$*'"

Mislim da je to portabilno i da radi dobro u većini slučajeva. Jedini nedostatak kojeg se sada mogu sjetiti je da će zbog korištenja '$*' jednostruki navodnici u argumentu naredba zeznuti navođenje u argumentima naredbe. Ako je nešto ozbiljno krivo, javite mi.

Tu skriptu nazovite /usr/local/bin/xsu, pa možete raditi ovo:

xsu korisnikklijenta 'naredba &'

Lako, zar ne?

7.2 Korisnik klijenta je root

Očito, sve što radi za ne-root korisnike radit će i za roota. Međutim, za roota su stvari još jednostavnije jer root može čitati bilo čiji  /.Xauthority. Nema potrebe za prenošenjem kolačića. Sve što trebate je postaviti DISPLAY, te postaviti XAUTHORITY na  korisnikservera/.Xauthority. Dakle:

su - -c "exec env DISPLAY='$DISPLAY' \
         XAUTHORITY='${XAUTHORITY-$HOME/.Xauthority}' \
         naredba"

Skripta koja to radi izgledala bi otprilike ovako:

#!/bin/sh
if [ $# -lt 1 ]
then echo "Korištenje: `basename $0` naredba" >&2
   exit 2
fi
su - -c "exec env DISPLAY='$DISPLAY' \
         XAUTHORITY='${XAUTHORITY-$HOME/.Xauthority}' \
         "'"$SHELL"'" -c '$*'"

Tu skriptu nazovite /usr/local/bin/xroot, pa možete raditi ovo:

xroot 'control-panel &'

Još lakše, zar ne?

8. Pokretanje window managera na daljinu

Window manager (kao što je twm, wmaker, ili fvwm95) je aplikacija baš kao i svaka druga. Trebao bi raditi uobičajeni postupak.

Pa, skoro. U bilo koje vrijeme na jednom prikazu može raditi najviše jedan window manager. Ako već radite u lokalnom window manageru, ne možete pokrenuti udaljeni (požalit će se i završiti). Najprije morate ubiti (ili jednostavno ugasiti) lokalni window manager.

Nažalost, mnoge skripte za X sesiju završavaju s

exec izabrani-window-manager
što znači da vaša sesija završava čim (lokalni) window manager završi, nakon čega ju X sustav smatra gotovom i odlogira vas.

Morate prijeći nekoliko dodatnih zapreka, ali to nije nemoguće i nije preteško. Jednostavno se igrajte svojom skriptom sesije (obično  /.xsession ili  /.xinitrc) kako biste ju natjerali da radi ono što želite.

Budite svjesni da window manager često nudi načine pokretanja novih programa i da će oni biti pokrenuti na lokalnom stroju. To jest, na onom stroju na kojem radi window manager. Ako radite na udaljenom window manageru, pokretat će udaljene aplikacije, a to možda nije ono što želite. Naravno, one će se i dalje prikazivati na vašem lokalnom prikazu.

9. Problemi

Kada prvi put pokrenete udaljenu X aplikaciju, obično ne radi. Evo nekoliko čestih grešaka, njihovih vjerojatnih uzroka, te rješenja koja bi vam mogla pomoći.

xterm Xt error: Can't open display:

U okružju nema DISPLAY varijable, a niste ga naveli aplikaciji ni preko argumenta -display. Aplikacija pretpostavlja prazan niz, ali to je sintaktički nepravilno. Da bi ovo rješili, provjerite da je varijabla DISPLAY točno postavljena (pomoću setenv ili export, ovisno o vašoj ljusci).

_X11TransSocketINETConnect: Can't connect: errno = 101
xterm Xt error: Can't open display: crna.ru.pa:0

Broj greške 101 znači ``Mreža je nedostupna''. Aplikacija nije mogla uspostaviti mrežnu vezu sa serverom. Provjerite da li je DISPLAY točan i da se do računala servera može doći s klijenta (trebalo bi se moći, ipak ste vjerojatno logirani na server i telnetom pristupate klijentu).

_X11TransSocketINETConnect: Can't connect: errno = 111
xterm Xt error: Can't open display: crna.ru.pa:0

Broj greške 111 znači ``Veza odbijena''. Spajanje na računalo server je uspjelo, ali tamo navedeni server ne postoji. Provjerite da li koristite pravo ime i broj prikaza.

Xlib: connection to ":0.0" refused by server
Xlib: Client is not authorized to connect to Server
xterm Xt error: Can't open display: crna.ru.pa:0.0

Klijent se povezao sa serverom, ali server mu ne dopušta korištenje (nije autoriziran). Provjerite da li ste klijentu prenijeli pravi čarobni kolačić i da on nije istekao (server uzima novi kolačić kod svakog pokretanja).

10. Hrvatski prijevod

Najnovija verzija ovog prijevoda može se naći na http://dokumentacija.linux.hr/X-na-daljinu.html. Održava ga Matej Vela, mvela@public.srce.hr. Svi su prilozi, primjedbe i prijedlozi dobrodošli.