Sljedeći dio Prethodni dio Sadržaj

2. Nabavljanje Linuxa

2.1 Linux FTP poslužitelji

Potpuniji popis Linux FTP poslužitelja nalazi se u Linux INFO-SHEET na http://sunsite.unc.edu/LDP/HOWTO/INFO-SHEET.html. Ovo su najvažniji; za bliže servere pogledajte INFO-SHEET (ima puno mirrora).


tsx-11.mit.edu18.86.0.44 /pub/linux sunsite.unc.edu152.2.22.81 /pub/Linux ftp.kernel.org206.184.214.34 /pub/linux

To su glavne Linux arhive na koje se šalje većina uploada. Ima puno mirrora; molim vas, koristite vama (mrežno) najbliži.

2.2 Linux na fizičkom mediju

Linux nekoliko komercijalnih proizvođača distribuira na fizičkim medijima, uglavnom CD-ROM-ovima. Pročitajte Distribucije KAKO koji se redovito šalje na comp.os.linux.announce, a može se naći na http://meta.mioc.hr/Distribucije-KAKO.html.

2.3 AFS

Linux možete dobiti AFS-om montiranjem project.linux sa sipb.mit.edu.

2.4 Komercijalne mreže

CompuServe ima neke Linux arhive.

2.5 Mailserveri i slično

Sunsite nudi ftp-mail -- pošaljite poruku na ftpmail@sunsite.unc.edu.


Sljedeći dio Prethodni dio Sadržaj