Sljedeći dio Prethodni dio Sadržaj

Linux Meta-FAQ

Michael K. Johnson, johnsonm@redhat.com

verzija 4.7, 25. listopada 1997.


Ovo je Linux Meta-FAQ. To su uglavnom važni izvori informacija. Pogledajte ih ako želite saznati više o Linuxu ili imate problema i potrebna vam je pomoć.

1. Uvod

2. Nabavljanje Linuxa

3. Distribucije Linuxa

4. Linux mailing liste

5. Dokumentacija raznih programa

6. Još dokumentacije

7. Praćenje najnovijih verzija

8. Ovaj dokument

9. Zakonska pitanja

10. Hrvatski prijevod


Sljedeći dio Prethodni dio Sadržaj