Sljedeći dio Prethodni dio Sadržaj

5. Dokumentacija raznih programa

Mnogi programi dolaze s nekakvom dokumentacijom, često u datoteci README ili slično. Vrlo je pametno brižno ju pročitati. Dosadno je gledati (i odgovarati na) pitanja na koje je odgovoreno u dokumentaciji. Većina programa imaju i "man stranice"; man stranicu programa koji se zove ime_programa dobit ćete naredbom man ime_programa. A za pomoć u korištenju mana napišite man man.

Većina distributera ostalu dokumentaciju o programu stavlja u direktorij /usr/doc; na pitanje kako doći do te dokumentacije trebala bi odgovoriti vaša distribucija.


Sljedeći dio Prethodni dio Sadržaj