Sljedeći dio Prethodni dio Sadržaj

6. Još dokumentacije

Linux Documentation Project radi na puno dokumentacije. Već je izdano više od 3 000 stranica dokumentacije, a još je 2 000 stranica man stranica, i to nije sve. LDP-ove dokumente pogledajte na http://sunsite.unc.edu/LDP/.


Sljedeći dio Prethodni dio Sadržaj