Sljedeći dio Prethodni dio Sadržaj

7. Praćenje najnovijih verzija

Važna nova izdanja, programe i portove obično se najavljuje u comp.os.linux.announce.


Sljedeći dio Prethodni dio Sadržaj