Sljedeći dio Prethodni dio Sadržaj

6. Uvjeti korištenja

Ovaj dokument je (C) 1996. Eric S. Raymond. Možete ga slobodno koristiti, širiti i reproducirati, ako:

Ova ograničenja su tu kako bi zaštitila potencijalnog čitatelja od starih ili verzija s greškama. Ako mislite da imate dobre šanse za iznimku, pitajte me.

6.1 Zahvale

Prvu verziju ovog dokumenta napisao je Matt Welsh u mutnom i nejasnom ponoru vremena. Hvala, Matt!


Sljedeći dio Prethodni dio Sadržaj