Sljedeći dio Prethodni dio Sadržaj

Linux XFree86 KAKO

Eric S. Raymond, esr@thyrsus.com

verzija 5.12, 12. svibnja 1999.


Ovaj dokument opisuje nabavljanje, instaliranje i konfiguriranje verzije 3.3 XFree86 verzije X Window Systema (X11R6) za Linux sustave. Korak po korak objašnjava prilagođavanje XFree86 vašem sustavu.

1. Uvod

2. Hardverske potrebe

3. Instaliranje XFree86

4. Konfiguriranje XFree86

5. Korištenje XFree86

6. Uvjeti korištenja

7. Prijevodi


Sljedeći dio Prethodni dio Sadržaj